Vyjížďky na koních – Farma Záměl

Říj 26 2011

Základní výuka na koni

Published by under

Výuka na koniNež se můžete na koni vydat vstříc zážitkům v přírodě, je potřeba naučit se koně správně ovládat, aby nedošlo k nepříjemným situacím, nebo v horším případě zranění.
Základní výuka na koni probíhá v jízdárně a je určena začátečníkům i mírně pokročilým, kteří se s koňmi teprve seznamují.

Jezdci začátečníci se učí správně na koni sedět, držet uzdu a užívat různé pomůcky k ovládání koně. Učí se jak uvést koně do pohybu a jak řídit jeho směr jízdy. Také se učí správně koně vést a je zde možnost využít i lonžových opratí, kdy na jednom konci je kůň a na druhém trenér, který koně ovládá hlasovými i vizuálními pomůckami.

Základní výuka na koni je vhodná i pro děti zhruba od 4 čtyř let. Jezdci také získávají základní dovednosti a znalosti v ošetřování a chovu koní a učí se základním pravidlům potřebným pro manipulaci s koňmi, seznamují se se základy bezpečnosti jízdy na koni a postupně se učí i koně na výcvik připravovat v podobě sedlání, uzdění atd. Prvotní výcviky probíhají na lonži, postupně se odehrávají bez lonže. Další důležitou součástí výcviku je osvojení si základních jízdárenských pojmů a pobídek.

Postupně se jezdci učí jezdit s koněm nejen krokem, ale přejít postupně do klusu a do cvalu.
Při tréninku vždy asistuje trenér, který začínajícímu jezdci nejen věci spojené s koňmi správně vysvětlí, ale zároveň se jezdci snaží i pomoci a dohlíží na to, zda se vše odehrává správně, jak má.

Prodej štěňat